Logopedie

Een logopedist houdt zich bezig met communicatie.

Communicatie is meer dan praten alleen. Wanneer u of uw kind bijvoorbeeld onduidelijk spreekt, moeilijk op woorden kan komen, problemen heeft met horen, luisteren, lezen of schrijven, stem-of keelklachten heeft, stottert, problemen heeft met slikken, dan kunnen wij u helpen.